İletişim: (0 352) 2202501 - (0 352) 5025011

Anadolu Lisesi

“EĞİTİM 4.0”

Okullarımızda, çağdaş yenilikçi eğitim modeli olan “Eğitim 4.0” uygulanır. Bu model Akademik danışma kurulumuzca okullarımız için özel olarak tasarlanmıştır.Bu eğitim modeli ile amacımız, öğrencilerimize 21 yüz yıl becerilerini kazandırmak üniversiteye ve iş hayatına hazırlamaktır. Modelimiz 7 ilkeye bağlı olarak tasarladığımız beş okuryazarlık becerisinden oluşmaktadır. Proje tabanlı bir eğitim modelini benimsenmektedir. Ders içi faaliyetlerle, ders dışı etkinliklerle, sosyal sorumluluk projeleriyle, zorunlu sanat spor ve seçmeli derslerle öğrencilerimizi hayata hazırlarken onların sosyal ve duygusal yönden tam ve bütün olmalarını sağlıyoruz. 

AKADEMİK PROGRAM

Okulumuzda MEB Anadolu Lisesi programına bağlı kalarak,  Fen Lisesi ve Sosyal bilimler lisesi programları da uygulanmaktadır. Okul sonrası planlamalarımızla, akademik derslerin bir çoğunda haftalık ders saatinden daha fazlası verilmektedir. Lisemizdeki kadromuz ders departmanları şeklinde  güçlü ve deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır. Edebiyat, Fizik, Matematik, Kimya, Biyolji, Tarih gibi alanında tanınan öğretmenler kurumumuzda çalışmaktadır. 
9.ve 10. sınıflarda akademik düzeyle birlikte sanat, spor gibi alanlara önem verilir, 11. ve 12. sınıflarda üniversiteye hazırlık (akademik düzeyde) eğitimine yoğunlaşılmaktadır. Üniversite sınav sistemi hakkında rehber öğretmenlerimiz tarafından  her öğrencimize sınav sistemi hakkında bilgi verilir ve motivasyon çalışması yapılır.  Öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesi için kariyer gelişimi takip edilir.Tüm akademik yıl boyunca haftalık olarak kazanım değerlendirme sınavları yapılır. Öğrencilerimizin akademik başarısı yakından takip edilir. Kazanım eksiği olan öğrencilerimiz hafta sonu ve hafta içi derslerden sonra toplu ve bireysel etütler yardımı ile eksiği giderilir ve böylece tam öğrenme hedeflenir. Öğrencilerimizin Türkiye genelindeki sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak için en az üç genel değerlendirme sınavı yapılır 
Öğrencilerimizin mentör öğretmenleri vardır. Akademik ve sosyal başarısı mentör öğretmenlerimizce takip edilerek aylık olarak velilerimize geribildirim verilir.  Ayrıca öğrencilerimizin kendi ve mentör öğretmeninin isteği üzerine ders anlatımları ve etütler yapılmaktadır.
Her branştan sınav sistemine uygun birden çok yardımcı kaynak kullanılır, ihtiyaç olması halinde mevcut teknolojinin alt yapısından yararlanarak uzaktan eğitimde yapılmaktadır.      
Oryantasyon ve Akademik yıla hazırlık amacıyla tüm okullarımızda derslerimiz Ağustos ayının son haftasından itibaren başlanmaktadır. Yarıyıl ve yaz tatillerinde ayrıca sınavlar öncesinde öğrenci kampları yapılmaktadır. 

 

Okullarımızda STEM, Robotik Kodlama İle İlgili Yaklaşımımız; 

Eğitim modelimizi oluşturan beş ana okuryazarlık alanından biri de teknoloji okur yazarlığıdır STEM çalışmaları bu ana okuryazarlık alanı altında yürütülür. STEM, Robotik, kodlama, WEB sitesi tasarımı, çalışmalarımız, özel olarak hazırlanmış İnovasyon Atölyemizde Bilgisayar mühendisimiz gözetiminde yürütülür. Bu çalışmalar, proje tabanlı çalışmalardır ve diğer branş öğretmenleri işbirliği ile disiplinler arası ilişkilere önem verilerek  yürütülmektedir. İnovasyon Atölyemizde diğer maker araçları dışında 3D yazıcılar ile çalışılmaktadır, öğrencilerimiz kendi tasarladığı modelleri yazıcıdan çıkararak kendi tasarımlarını yapmaları ve yazılımlarını yazmaları hedeflenmektedir.Bu atölyede öğrencilerimizin teknolojiyi kullanarak inovasyon yapmaları, yenilikçi buluşlar yapmaları hedeflenir. Öğrencilerimizin proje tabanlı çalışmaları ve projeleri ile çeşitli yarışmalara katılmaları sürekli teşvik edilir.

Okullarımızda Öğrencilerimizin Sosyal Duygusal Alan Gelişimine İlişkin Yaklaşımımız;

Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal alandaki gelişimini akademik gelişimi kadar önemsiyoruz. Her öğrencinin içinde bir sanatçı, bir sporcu olduğuna inanıyoruz. Bunu yüzeye çıkarmak için öğrencilerimizle işbirliği yapıyoruz.   Alanında uzman olan öğretmenlerimiz, öğrenci ve öğrenci velilerimizle görüşmeleri sonucu öğrencilerimizin yetenekleri değerlendiriyoruz  ve zorunlu olarak müzik, sanat, spor alanlarından birini seçmesi istiyoruz. Öğrencilerimize, herhangi bir ek ücret ödemesi yapmadan Seçtiği alanla ilgili olarak okulumuzda veya okul dışında profesyonel destek sağlıyoruz. Bu alanlarla ilgili yetenekli öğrencilerimize ayrıca başarı bursu sağlıyoruz.
Okulumuzda Spor için belirlenen alanlardan bazıları şunlardır; Binicilik, Okçuluk, Yüzme, Kayak, PatenOkulumuzda Sanat için belirlenen alanlardan bazıları şunlardır: Ebru, Cam Süslemeciliği, Kil Atölyesi, Ahşap Oyma, Yağlı Boya, Bale, Halk oyunları, Modern dansOkulumuzda Müzik için belirlenen alanlardan bazıları şunlardır: Gitar, piyano, Keman, Bateri,

Okulumuzun Sosyal Sorumluluk Kapsamındaki Yaklaşımı; 
Öğrencilerimiz, mentör öğretmen gözetiminde bir sosyal sorumluluk projesi geliştirip bu proje ile yarışmalara katılmak veya okul genelinde sunu yaparak süreci tamamlamak zorundadır,

Öğrencilerimizi İş hayatına Hazırlama Kapsamındaki Yaklaşımımız;Öğrencilerimiz iş hayatına hazırlanmaları amacıyla her akademik yarı yılda, ders dışı faaliyetler kapsamında zorunlu seçmeli ders almak zorundadır. Bu derslerde dersin mentör öğretmeni ile proje tabanlı faaliyetler geliştirerek saha deneyimi yapmaları sağlanır.

Zorunlu seçmeli derslerimiz;
1-Hukuk Okuryazarlığı, 
2-Çevre  Sorunları Okuryazarlığı,
3-İnovasyon ve E-Girişimcilik,
4-Finansal Okuryazarlık,
5-Küresel Bilinç, Ulusal kültürler
6-İşletme Yönetimi, 
7-WEB Tasarımı,
8-Hitabet ve İletişim Sanatı  

Okullarımızda Yabancı Dil Öğretimi İle ilgili yaklaşımımız;

Okulumuzda İngilizce ve Almanca yabancı dillerini öğretiyoruz. Dil eğitimini, Türk ve yabancı öğretmenlerimizle yürütüyoruz. Yabancı dil öğretiminde kullandığımız maruz bırakma yöntemi ile öğrencilerimizin en az bir yabancı dili konuşur olmaları hedeflenir. Dil alanında akademik hayatına devam etmek isteyen öğrencilerimizi üniversite dil sınavlarına hazırlıyoruz,  AB projeleri ile öğrenci değişim programlarına katılıyoruz, Öğrencilerimizin Yabancı dil ile ilgili pratik yapmasını sağlıyoruz.

Okullarımızdaki  Kurumsal Yaklaşımız,

Okullarımızda, akademik olarak ve yenilikleri takip etmek ve iç sistemin işleyişini sürekli geliştirmek için birimler oluşturulmuştur.  

BİRİMLERİMİZ

1-AKADEMİK DANIŞMA KURULU, Eğitimdeki yenilikleri takip eder okulumuza uyarlar, 
2-ENFORMASYON VE GERİBİLDİRİM BİRİMİ; Kurumumuza gelen iç ve dış geribildirimlerden yararlanarak okullarımızı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yürütür.
3-İNOVASYON-PROJE VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ; Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder eğitimle ilişkilendirerek projeler üretir.
4-UZAKTAN EĞİTİM, ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE KAZANIM TAKİP BİRİMİ: Öğrencilerimizin akademik başarısını sistematik olarak izler ve geribildirim verir.
5-ÖĞRENCİ SOSYAL ETKİNLİKLERİ TAKİP BİRİMİ: Öğrencilerimizin sosyal etkinliklerdeki gelişimini izler,
6-PSİKOLOG, REHBERLİK VE ÖĞRENCİ DANIŞMA HİZMETLERİ BİRİMİ: Öğrencilerimizin  duygusal alandaki gelişimlerini izler, 
7-VELİ AKADEMİSİ: Velilerimizin pedagojik olarak bilgilendirilmelerini planlar, öğrencilerimiz ve velilerimizin birlikte etkinlikler yapmalarını organize eder.
8- VELİ GERİBİLDİRİM SİSTEMİ; Öğrencilerimizin akademik sosyal ve duygusal yönden gelişimi hakkında velilerimize sistematik olarak bilgi verir ve takip eder
9-DERS DEPERTMANLARI: Branş temelinde ders departmanları kendi alanlarındaki gelişmeleri takip eder meslektaşlarına koçluk yapar, meslektaşlarının yenilikler hakkında bilgilendirilmesini ve kendi departmanlarındaki ders başarılarını takip eder.
10-YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ: Öğrencilerin yabancı dil eğitimine odaklanarak yabancı dil öğretiminde pratik uygulamalar ve projeler geliştirir.

Akademik program
Öğrencilerimiz araştırma ve eleştirel düşünmenin de dahil olduğu bilgi, kalıcı anlama ve disiplinler üstü beceriler geliştirme unsurlarını dengeli olarak sunacak biçimde dikkatle tasarlanmış, standartlara dayalı bir eğitim-öğretim programı sürecine dahil olurlar.
Eğitim-öğretim programı, öğrencileri sorumluluk sahibi ve duyarlı olma, uluslar arası anlayışa sahip olma, harekete geçme, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinme gibi tutumlar ve nitelikler benimsemeye teşvik ederek bireyi bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlar.
Akademik takip programı aracılığıyla öğretmenler, her bir bireyin kendi potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmesini sağlamak üzere öğrencileri destekleyip geliştirebilirler.
Hizmetlerimiz
Mesleki bilgi kazanımı sürecinin etkili ve doğru yöntemlerle oluşturulmasını kendisine misyon edinmiş Tamer Anadolu Lisesi, uzman eğitim kadrosuyla sizinle. Yeni başlayan öğrencilerimizin okula uyum süreci oryantasyon programları ile desteklenir.Akıllı tahta ile donanımlı sınıflar, öğrencilerimizin akademik çalışma sahalarının aktif olması sağlanır.Anadolu Lisemizin yabancı dil öğretimi İngilizcedir.Kurum içi ve dışında gerçekleştirilen etkinliklerimiz, sosyal etkinlikler kurulumuzca planlanır ve öğrencilerimizin aktif katılımlarıyla gerçekleştirilir.Rehberlik birimimiz, öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlardaki gelişimleri için gerekli yönlendirmeleri yapar.
Rehberlik
Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Liseye yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik birimi tarafından "oryantasyon" çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
Velilerimiz randevu alarak her zaman okulu ziyaret edebilirler. Ziyaret süresince sınıf
koridorlarında velilerin bulunması uygun görülmemekte, çocuğunu görmek isteyen
velilerimize öğrenci işleri sorumlumuz yardımcı olmaktadır. Bu konuda göstereceğiniz
duyarlıklık için şimdiden teşekkür ederiz.
Öğrencinin okula günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmesi esastır. Hastalık
nedeni ile okula devam edemeyen öğrencinin sağlık raporunu, özel nedenlerle okula
gelemeyen öğrencinin mazeretini bildiren dilekçeyi müdür yardımcılarına iletmeleri
zorunludur.
Öğrencilerin, özel randevuları eğitim saatleri içine alınmamalıdır. Bu tür durumlarda ilgili
müdür yardımcılarından mutlaka izin alınmalıdır.
Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimiyle ilgili her türlü bilgi bizlerle paylaşılmalıdır.
Öğrencilerimizin derste müzik dinlemesine izin verilmez. Öğrencilerimiz kütüphanede müzik dinleyebilirler. Sınavlarda cep telefonu öğretmen masasına bırakılır.
Sınıflar ve koridorlar öğrencilerimize ait mekanlardır. Bu mekanlarda bulunmak için ısrarcı
olmamaya özen göstermek gerekir.

GALERİ

Sizin ve Çocuğunuz İçin Herşeyi Düşündük

Karakterli insanlar yetiştirmek istiyoruz. Nazik, dürüst, ahlaklı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Birilerinin
yolundan gitmeyi değil kendi yollarını açmayı bilen bireyler olmalarını istiyoruz. Onları, sanatı, müziği,
edebiyatı, bilimsel çalışmayı seven, sorumlu, ekip çalışmasına yatkın, paylaşmayı bilen insanlar olarak
görmek istiyoruz. İşte bu nedenle bir yandan en üst düzeyde akademik eğitim vermeye çalışırken
diğer yandan yaşama doğru ve dolu bir şekilde bakmalarını sağlama çabasındayız. Çocuklarımızın, bir
ağaca çıkıp dalından meyve koparmadan, dizlerinde çim lekesi olmadan, kazandığı sınav başarılarının,
yaşamın anlamını körelttiğine inanıyoruz